Welke type motorolie heb ik nodig?

In het hoofdmenu kunt u klikken op olie advies. Vervolgens klikt u op het gewenste merk zodat u doorverwezen wordt naar de website van de fabrikant. U kunt dan kiezen om een kenteken in te geven of een voertuigtype te selecteren voor een passend advies.

Hoe weet ik welke motorolie door de autofabrikant is goedgekeurd?

In de handleiding van uw wagen zal de autofabrikant de correcte motorolie voor uw wagen specifiëren. De industriestandaarden zijn opgesteld door het American Petroleum Instituut (API) en European Automobile Manufacturers Association (ACEA) welke periodiek een serie van standaarden publiceren waaraan een motorolie moet voldoen. Enkele autofabrikant heeft specifieke vereisten voor de motorolie die ze gebruiken. Om de garantie van uw wagen te garanderen, dient u de richtlijnen van de autofabriaknt te volgen. Op de achterzijde van de oliefles kan u een lijst terugvinden met de specificaties. Het is erg belangrijk om de juiste motorolie te kiezen die voldoet aan de correcte specificatie van uw wagen.

Waarom moet ik de motorolie vervangen?

Motorolie is steeds onderhevig aan extreme belasting. Deze belasting veroorzaakt oa. hoge temperaturen in de motor. De belasting kan ook chemisch zijn bij weerstand veroorzaakt door zuren of fysiek de enorme krachten die ontstaan in de motor bij hoge snelheden. Elke autofabrikant moet de juiste balans vinden tussen extreme belasting en bescherming. Hiervoor hebben zij een aangepast smeermiddel nodig dat ze kunnen aanbevelen en adviseren voor een correcte bescherming van de motor en optimale prestaties. Deze specificatie kan u terugvinden in de handleiding van uw wagen.

Wat doet de olie in uw motor?

Olie beschermt elk intern deeltje van uw motor. Een motorolie moet kritieke onderdelen beschermen wanneer er wrijving ontstaat. De wrijving moet dus geminimaliseerd worden om schade te voorkomen, ook al zijn de druk en kracht enorm hoog. Motorolie bevat speciale additieven waardoor de ophoping van afvaldeeltjes en oxidatie bij hoge temperatuur wordt vermeden, zodat de motorolie steeds goed kan blijven vloeien.

Autofabrikanten ontwikkelen de motorolie tegelijkertijd met nieuwe motoren en volgens vooraf bepaalde specificaties - in de handleiding van uw wagen kan u deze specificatie terug vinden. Om te weten welke motorolie deze specificatie bevat, dient u de achterzijde van de oliefles te raadplegen.

Hoe lang is een fles motorolie houdbaar?

De olie is bruikbaar zolang deze is verzegeld, op een koele, droge plaats wordt bewaard en er geen water of vuil in de flessen is terechtgekomen. We raden echter aan om flessen die ouder zijn dan 5 jaar niet te gebruiken.

Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W. Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50.

Wat betekent viscositeit?

Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W. Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50.

Hoe kan ik het oliepeil van mijn auto nakijken?

Plaats de auto op een horizontale ondergrond;
Zet uw motor stil;
Wacht ongeveer 2 minuten (de olie moet teruglopen naar het carter).

1) Conventioneel oliepeilen met een peilstok:

- Trek de peilstok uit de peilstokhouder van de motor;
- Maak de onderkant met de merktekens van de peilstok goed schoon met een niet-pluizende doek;
- Steek de peilstok eventjes terug in de peilstokhouder. Let erop dat u hem volledig insteekt tot op het steunpunt en dat er geen vuiligheid in de motor komt via het gat van de peilstokhouder;
- Haal de peilstok direct uit de peilstokhouder voor een correcte meting;
- Controleer het oliepeil opnieuw;
- Als het olieniveau goed is, steek de peilstok weer volledig in de peilstokhouder van de motor.

2) Oliepeilen via een digitale display op het instrumentarium, bij peilstokloze motoren:

- Zet het contact aan met de sleutel of door op de startknop te drukken in geval van “keyless-entry”;
- Controleer het oliepeil op de digitale display.

Hoe moet ik olie bijvullen?

Kies de olie die geschikt is voor de motor van uw auto. Gebruik een trechter of een schenktuit om te voorkomen dat er olie wordt gemorst op de motor. Hou een schone doek of voldoende papier bij de hand. Als het olieniveau laag is, dat wil zeggen gelijk aan of net boven het onderste merkteken op de peilstok, vul dan voorzichtig met kleine hoeveelheden olie bij (bijvoorbeeld een kwart liter). Wanneer de peilstok niet duidelijk aangeeft hoeveel er moet worden bijgevuld, vul dan met nog kleinere hoeveelheden olie bij.
Controleer steeds opnieuw het oliepeil tot het juiste niveau is bereikt.

Opmerkingen:
Over het algemeen is het verschil tussen het minimum- en het maximumniveau ongeveer een liter.
Vul niet bij boven het maximumniveau. Het maximumniveau komt overeen met het bovenste merkteken op de peilstok. Voorkom dat het oliepeil onder het minimumniveau komt. Het minimumniveau komt overeen met het onderste merkteken op de peilstok. Gemorste olie op de motor kan rookvorming en stank veroorzaken. Veeg en dep daarom zoveel mogelijk gemorste olie van het motorblok. Let op dat het motorblok zeer heet kan zijn na het rijden en raak uitlaatdelen niet aan met de handen.

Als de gebruikte olieverpakking niet leeg is:
- Sluit hem dan degelijk
- Maak hem schoon met een doek of papier.

Is het normaal dat motorolie moet worden bijgevuld?

Ja, een motor kan een klein deel van de motorolie verbruiken tijdens het verbrandingsproces. Om motorschade te voorkomen wordt aanbevolen het oliepeil in de motor regelmatig te controleren. Het herhaaldelijk bijvullen van olie betekent echter niet dat de olie niet hoeft te worden ververst.

Hoewel het normaal is dat een motor een kleine hoeveelheid motorolie kan verbruiken (die tussen de verversingen wordt bijgevuld) is het niet normaal dat de olie erg vaak moet worden bijgevuld. Daar kunnen de volgende mogelijke oorzaken aan ten grondslag liggen:

- onjuist type motorolie, zoals een te dunne motorolie;
- de mechanische staat van de motor, zoals versleten zuigerveren, versleten klepseals of lekkende keerringen/pakkingen;
- het rijgedrag, zoals het rijden van veel korte ritjes of een sportief rijgedrag.

Is alleen olie bijvullen voldoende in plaats van verversen?

Zeker niet. Tijdens het gebruik wordt olie belast op afschuiving, vervuiling en oxidatie. Naarmate de olie langer wordt gebruikt nemen de eigenschappen af die weerstand moeten bieden tegen deze belastingen. Voordat deze eigenschappen beëindigd zijn moet de olie worden ververst. Door alleen olie bij te vullen zal het bestaande vuil in de olie zich gaan afzetten in de motor. Dit zal leiden tot vermindering van de motorprestaties en kan de motorslijtage doen toenemen.

Kan ik de olie lange tijd bewaren? Gaat de kwaliteit achteruit?

In gesloten verpakkingen blijft de olie (+/- 4 jaar ) lang goed. Verpakkingen die open zijn geweest moeten echter goed worden gesloten om oxidatie van de olie te voorkomen. Bij twijfel de verpakking met olie goed schudden en daarna wat olie in een schoon en droog doorzichtig glas schenken. Laat het glas met olie even staan. Is de olie helder dan kan deze nog worden gebruikt. Wanneer de olie troebel blijft is deze niet meer te gebruiken.

Wat moet ik doen met de gebruikte olie?

Op koolwaterstof gebaseerde producten zijn schadelijk voor het milieu. U kunt uw gebruikte olie verzamelen en inleveren bij het chemie depot van de afvalbrengpunt in uw gemeente.

Is het mogelijk om bij het verversen op een andere viscositeit over te stappen?

Dit is mogelijk indien de autofabrikant meerdere viscositeiten opgeeft voor uw motor. Afhankelijk van het klimaat (warme of koude omgeving) en het rijgedrag (sportief of zuinig) kan worden overgestapt naar een andere viscositeit. Kijk voor de juiste viscositeit in het instructieboekje van uw auto of op onze olieadvies pagina.

Kan ik voor de versnellingsbak dezelfde olie gebruiken als voor de motor?

Normaal gesproken zijn de motor en versnellingsbak van elkaar gescheiden qua smering. Zowel de viscositeit alsmede de gebruikte additieven zijn verschillend waardoor er sprake is van een ander product. Bij oude auto’s kunnen er uitzonderingen zijn, waarbij de motorolie zowel de motor als versnellingsbak smeert. Controleer het instructieboekje voor de voorgeschreven motor- en versnellingsbakolie of raadpleeg onze olieadvies pagina.

Kan ik olie voor een dieselmotor ook gebruiken voor een benzine motor en omgekeerd?

Nee, niet altijd. Indien de ACEA/API oliespecificatie voor zowel een benzine- als dieselmotor is voorgeschreven, kan de motorolie in beide typen motoren worden gebruikt. Er moet eerst goed worden nagegaan welke ACEA/API oliespecificatie is voorgeschreven voor de desbetreffende benzine- als dieselmotor alvorens een olietype wordt gekozen. Bij API staat de letter ‘S’ voor benzine en letter ‘C’ voor diesel. Zie ook de volgende vraag.

Hoe kunnen de prestaties van een smeerolie worden beoordeeld?

Aan de hand van ACEA en API specificaties. Echter zijn dit minimale eisen waar een motorolie aan moet voldoen. Een motorolie kan deze minimale eisen ruimschoots overschrijden. De meeste constructeurs stellen namelijk buiten deze algemene eisen ook eigen eisen op.

Heeft een dieselmotor speciale olie nodig?

Olie voor dieselmotoren is meer gericht op afschuifbelasting in verband met het relatief hoog koppel bij lage toerentallen. Verder moet de olie de eigenschap hebben om roet van het verbrandingsproces als uitlaatgas van de EGR (Exhaust Gas Recirculation: Uilaatgas recirculatie) op te kunnen nemen. Daarnaast zijn er voor dieselmotoren met roetfilters (DPF: Diesel Particulate Filter) ‘Low SAPS’ olie (Low Sulphated Ash, Phosphorus, Sulpher) vereist om het dichtslibben van roetfilters te voorkomen en daarmee de levensduur van roetfilters te verlengen.

Wat betekent de ACEA specificatie op een verpakking?

Wat betekent de ACEA standaard voor motorolie?
Dit is de standaard van de European Automobile Manufacturers Association. Het is een kwaliteitsindicator die wordt bepaald door een letter en een cijfer (bijvoorbeeld A1). De letter geeft het type motor aan:

A: olie ontworpen voor benzinemotoren
B: olie ontworpen voor dieselmotoren van personenauto's
C: voor lichte motoren die zijn uitgerust met katalysatoren of deeltjesfilters
E: voor bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens

Het getal geeft de specifieke prestaties aan die de olie moet leveren.
ACEA 2016 definieert:

3 categoriecombinaties voor benzine- en dieselmotoren: A3/B3, A3/B4, A5/B5

5 categorieën voor voertuigen met een SCR-katalysator systeem voor: C1, C2, C3, C4, C5

4 categorieën voor bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens E4, E6, E7, E9, waarvan er twee bestemd zijn voor voertuigen met een SCT-katalysator voor: E6 en E9.

Wat betekent de API specificatie op een verpakking?

Opgericht door het American Petroleum Institute en classificeert het product volgens verschillende criteria: dispersief vermogen en bescherming tegen slijtage, oxidatie, corrosie en zuiverende middelen. De standaard bestaat uit twee letters: S voor benzinemotoren, of C voor dieselmotoren. De tweede letter geeft de prestaties van de olie aan. Hoe verder de letter is in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit van de olie.
Een SH-olie heeft bijvoorbeeld een lagere prestatie dan een SN-olie.

Kan ik olie voor een automotor ook gebruiken voor een motorfiets?

Nee. Motorfietsen kunnen tweetakt als viertaktmotoren hebben, terwijl automotoren in de regel viertaktmotoren zijn (op sommige zeer oude auto’s na). Motorfietsmotoren zijn relatief klein die ook een relatief hoog vermogen kunnen leveren ten opzichte van automotoren. Er zijn motorfietsen waarvan de versnellingsbak en de natte plaatkoppelingen ook worden gesmeerd door dezelfde motorolie en sommige motorfietsen hebben een aparte versnellingsbakolie.

Waarom zou ik niet gewoon de goedkoopste olie kopen?

De prijs van de olie zegt in veel gevallen niet iets over de toepasbaarheid van de olie. Een automotor is een complexe machine waarbij de autofabrikant voorschrijft aan welke eisen een smeermiddel moet voldoen. Als het smeermiddel aan hoge eisen of aan veel eisen moet voldoen, neemt de prijs over het algemeen toe omdat hiervoor hoogwaardige olie en technologische additieven noodzakelijk zijn. In sommige gevallen volstaat een goedkope olie wel, echter in de meeste gevallen voldoet deze niet aan de voorgeschreven specificaties.