Menu

LPG

LPG is voornamelijk opgebouwd uit de gassen butaan en propaan. Gassen hebben een homogenere moleculenstructuur dan vloeibare brandstoffen en zorgen voor minder vervuiling van brandstof in de motorolie. Oliën voor benzinemotoren kunnen de hogere verbrandingstemperaturen van LPG aan.